Ziekte/verlof en/of te laat komen

Onderstaande informatie zal u helpen bij het ziek melden van uw kind(eren), een mogelijke verlofaanvraag te doen of de afspraken rondom te laat komen te lezen. 
Afwezigheid door medische gevolgen:

Kan uw kind wegens ziekte of een andere reden de school niet bezoeken, geef dit dan even door bij onze conciërge, uiterlijk om 09:00 uur. U hebt ook de optie om via Parro (ons oudercommunicatiesysteem) een berichtje te sturen naar de leerkracht. Dit bericht dient u uiterlijk 8:15 te sturen, omdat leerkrachten anders voor de groep staan en niet meer in de gelegenheid zijn om hun berichten te lezen. Afmelden kan altijd bij het wegbrengen van mogelijke broertjes en/of zusjes zodra de eerste bel gaat om 08:20 uur. 

 

Om 09:00 zullen wij de absenten die geen afmelding gedaan hebben nabellen. 

Het nummer is 010-4152770 en u vermeldt erbij bij welke juf of meester uw kind zit.

 

Verlofaanvragen:

In bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen voor uw kind(eren). Om verlof aan te vragen kunt u een aanvraagformulier bij onze conciërge ophalen en invullen. Bij dit formulier voegt u het bewijsstuk van de reden waarom u verlof aanvraagt. Dit kan bijvoorbeeld een trouwfeest of werkgeversverklaring zijn.

 

Een aanvraag van korter dan 10 dagen, zal door de directie worden behandeld. De aanvraag moet minimaal 2 weken voor uw vertrek ingediend zijn.

 

Wilt u een aanvraag doen van langer dan 10 dagen, moet de aanvraag via Gemeente Rotterdam (https://www.rotterdam.nl/aanvraag-extra-verlof-schooldagen). De leerplichtambtenaar zal een uitspraak doen over de aanvraag. De aanvraag moet minimaal 6 weken voor uw vertrek ingediend zijn. 

 

Meer informatie vindt u bij onze conciërge of directie. 

 

Te laat komen

Op onze school gaat de eerste bel om 08:20 uur. Wij verzamelen op het schoolplein, waarbij de leerkrachten de groep buiten ophalen. Als het hard regent, openen wij onze deuren en mogen de leerlingen zelfstandig naar binnen lopen. 

 

Om 08:25 uur gaat onze tweede bel en lopen de groepen naar binnen. Om 08:30 beginnen onze lessen en sluiten wij de deuren. Komt uw kind later dan 08:30 uur op school, meldt uw kind zich bij de conciërge direct bij de ingang. Onze conciërge geeft een briefje aan de leerling mee, waarop de tijd van binnenkomst staat en het aantal keer te laat. Wij volgen het protocol van de Gemeente Rotterdam. 

 

3 keer te laat: u ontvangt een melding via Parro

6 keer te laat: u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht

9 keer te laat: u wordt uitgenodigd voor een gesprek met die IB'er of directie en de leerkracht

12 keer te laat: de melding wordt uitgezet naar leerplicht. Leerplicht zal contact opnemen met u en kan hier mogelijk een proces-verbaal of een boete opleggen. 

 

Wij hopen uiteraard dat we niet tot 12 meldingen komen en willen graag dat uw kind op tijd in de klas zit, zodat we met elkaar om 08:30 de dag kunnen starten.