WIJ HEBBEN EEN VACATURE OP SCHOOL. ZOEKEN WIJ JOU?

KLIK HIER VOOR DE VACATURE:

 

Geachte ouders / verzorgers,

 

De nieuwsbrief van oktober 2020 kunt u nu lezen in de Parro app. Daarin staan de belangrijke mededelingen voor deze maand. Veel leesplezier.

 

Hartelijke groet,

 

Team OBS Kasteel Spangen

Over onze school

In een veilige omgeving voor ouder, kind en leerkracht willen wij de kinderen optimaal laten ontwikkelen en ze met de juiste discipline in hun kracht zetten.

 

OBS Kasteel Spangen is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van 

Stichting BOOR.

 

Het Openbaar Onderwijs in Rotterdam biedt kwaliteitsonderwijs waarmee verschillen tussen leerlingen worden omgezet in optimale persoonlijke ontwikkeling, waarin ieder kind in staat is om soepel en succesvol te functioneren in een wereld vol verschil. Daarom staan, naast basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen, o

ok sociale en creatieve ontwikkeling centraal. In het openbaar onderwijs zijn alle leerlingen van harte welkom! De verschillende godsdiensten, huidskleuren en nationaliteiten beschouwen wij als een verrijking. Kinderen zien vaak direct de overeen- komsten tussen elkaar en zijn nieuwsgierig naar verschillen. Zij gaan samen op ontdekkingsreis en leren van elkaar. De leerkracht biedt daarbij een helpende hand. Dat is gewoon in een openbare school en juist daarom zo bijzonder. 

Het gaat er niet om wat je bent als mens, maar wie je bent als mens. Mensen die elkaar waarderen en respecteren, zullen elkaar ook willen ontmoeten. Om die ontmoeting gaat het in het leven en in die ontmoeting kunnen we betekenis geven aan elkaars leven.

 

 

Meer weten?

Kijk op www.stichtingboor.nl 

 

Onze prioriteiten

We willen de eigenaarschap en intrinsieke motivatie van de leerlingen vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk dat het welbevinden van ouder, kind en leerkracht hoog is. Dit willen we bereiken door een goede inzet op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We zetten in op trainingen voor kinderen en leerkrachten in de school. 

Elke dag willen we gedifferentieerde lesstof aanbieden, zodat alle kinderen elke dag een beetje verder ontwikkelen. Ook ontwikkelen we persoonlijke onderwijs door te werken met chromebooks en tablets in de bovenbouw. De kinderen krijgen hierdoor onderwijs op het niveau waar ze zelf het fijnst op werken. 

Ons team wil zich voortdurend professioneel blijven ontwikkelen en daarom maken we gebruik van de theorieën van stichting leerKRACHT. 

 

Naast al dit vinden wij het belangrijk dat u, als ouder, betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. We zetten in op deze ouderbetrokkenheid, mede door onze ouderconsulent. We stimuleren de betrokkenheid ook door onze communicatie op elk niveau, zowel in de klas als vanuit de school. 

 

Meer weten? U kunt al onze prioriteiten nalezen in de schoolgids of u kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek. 

 

Het laatste nieuws

Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

15 jul 2019 -  

 • Maandag:     8.30 - 15.00 uur
 • Dinsdag:      8.30 - 15.00 uur
 • Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag:  8.30 - 15.00 uur
 • Vrijdag:        8.30 - 15.00 uur

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

18 jun 2018 - Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen. 

Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar: privacy@obskasteelspangen.nl 

 

Download de privacyverklaring door hierop te klikken:

 

 

CITO UITSLAG SUPER!

CITO UITSLAG SUPER!
13 apr 2018 -  

Beste allen,

 

Wat zijn we trots op onze groep 8 leerlingen!
Vorige week hebben we de uitslag van de eindtoets van groep 8 binnen gekregen: 76,0 en 80,6 op de IEP. Deze is dus super gemaakt door onze toppers en zit zelfs met een klas bijna op het landelijk gemiddelde!
Met deze uitslag kunnen onze leerlingen een goede plek op het voortgezet onderwijs krijgen die bij hen past.

Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

Wat vinden wij belangrijk?
 • rust, orde en regelmaat
 • een prettige school- en klassensfeer
 • een rijke leeromgeving
 • een centrale plaats voor taal, schrijven, rekenen met bovenaan: lezen
 • moderne, goede methoden en leermiddelen
 • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
 • goede sociaal emotionele vaardigheden
 • zinnige activiteiten na schooltijd
 • elke dag beweging
 • goede samenwerking tussen school en ouders

De nieuwste foto's

Er zijn nog geen actuele foto's aanwezig