Welkom bij obs Kasteel Spangen

Geachte ouders / verzorgers,


Goed nieuws: uw kinderen kunnen weer naar school!
Sinds 11 mei zijn de basisscholen al voor de helft van de tijd open en vanaf 8 juni gaan zij weer volledig open.
De scholen nemen maatregelen om te zorgen dat het op school veilig is en de gezondheid van de kinderen en het personeel niet in gevaar komt. Daarover wordt u door de school van uw kind geïnformeerd.
Wij zien uw kind vanaf 8 juni dus graag weer op school. De meeste kinderen zaten de afgelopen weken alweer in de klas. Sommige ouders hielden hun kinderen echter thuis. Dat is niet meer toegestaan.
Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van kinderen en daarom verplicht.
Nu de scholen weer open zijn, geldt dan ook de Leerplichtwet. Dat betekent dat wanneer u uw kind op 8 juni niet naar school laat gaan, de school dit meldt bij de afdeling Leerplicht van de gemeente. Leerplichtambtenaren gaan dan met u in gesprek.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind.
Meer informatie over het coronavirus en kinderen vindt u op: https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen.


Met vriendelijke groet,
Said Kasmi
Wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme

Over onze school

Obs Kasteel Spangen is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van Stichting BOOR.

 

Een openbare basisschool, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor een bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.  

 

Meer weten?

Kijk op www.stichtingboor.nl 

 

 

 

ONS ONDERWIJS

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Het leerlingvolgsysteem houdt nauwgezet bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. Door persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt elke leerling de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft.

Het laatste nieuws

Duo2002 wordt obs Kasteel Spangen

16 jul 2019 - Beste ouders/verzorgers,

De openbare basisschool Duo2002 heet vanaf 1 augustus 2019 obs Kasteel Spangen. Het heeft te maken met het feit dat wij geen twee locaties meer hebben. Wij zitten met z'n allen aan de Nicolaas Beetsstraat 4.

Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

15 jul 2019 -  

 • Maandag:     8.30 - 15.00 uur
 • Dinsdag:      8.30 - 15.00 uur
 • Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag:  8.30 - 15.00 uur
 • Vrijdag:        8.30 - 15.00 uur

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

18 jun 2018 -

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze Europese regelgeving bevat een set aan instrumenten om in heel Europa op dezelfde wijze persoonsgegevens veilig uit te wisselen. Dit document bevat een praktische vertaling van de Europese privacyregels die stichting BOOR en de aangesloten scholen in staat stelt naar de AVG te handelen. 

Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar: privacy@obskasteelspangen.nl 

 

Download de privacyverklaring door hierop te klikken:

 

 

Meer nieuws ›

Wat u niet mag missen

Wat vinden wij belangrijk?
 • rust, orde en regelmaat
 • een prettige school- en klassensfeer
 • een rijke leeromgeving
 • een centrale plaats voor taal, schrijven, rekenen met bovenaan: lezen
 • moderne, goede methoden en leermiddelen
 • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben
 • goede sociaal emotionele vaardigheden
 • zinnige activiteiten na schooltijd
 • elke dag beweging
 • goede samenwerking tussen school en ouders

De nieuwste foto's

Er zijn nog geen actuele foto's aanwezig