Leerjaar 3

De kinderen leren in groep 3 veel nieuwe dingen, zoals lezen, rekenen en schrijven.

 

Veilig Leren lezen

Het lezen staat centraal in groep 3. Zo gaan de kinderen in het eerste halfjaar alle letters en bijbehorende klanken leren. Met deze letters leren de kinderen al snel korte woordjes en korte zinnen lezen. En zo wordt dat uitgebreid naar het lezen van korte verhaaltjes.

Dit bieden we aan met de methode ‘Veilig Leren Lezen - Kimversie’.

 

In het onderste filmpje kunt u zien hoe wij leren lezen in groep 3. Wij leren namelijk 'zoemend lezen' en daardoor leren we dan vlot lezen.

 

Naast het lezen, leren de kinderen ook woordjes te schrijven met de schrijfletters.

Ook wordt er aan de woordenschat gewerkt a.d.h.v. de thema’s die bij de methode horen.

 

Wereld in getallen

Voor het rekenen wordt de methode ‘Wereld in getallen’ gebruikt. Er wordt o.a. gewerkt aan getalbegrip, splitsen van hoeveelheden, optellen/aftrekken, klokkijken, rekenen met geld, blokkenbouwsels.

 

Differentiatie

Vanaf groep 3 wordt er bij ons al ingezet op differentiatie. Kinderen die al meer kunnen dan andere kinderen, krijgen moeilijkere opdrachten. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, krijgen extra hulp van de leerkracht. Dit wordt per vak apart gekeken en wordt regelmatig bijgesteld.

 

Wat leren we in groep 3:

Een aantal voorbeeld van doelen die door het hele schooljaar in groep 3 aangeleerd worden:

 

Lezen

De leerling:

 • Leest klankzuivere mkm (boom), mmkm (bril), mkmm (muts) en Mmkmm (start) woorden nauwkeurig en vlot.
 • Herkent veel voorkomende woorden en letterclusters direct (schr-).
 • Leest teksten op minimaal AVI E3 niveau

Rekenen

De leerling:

 • Heeft voldoende hoeveelheidsbegrip
 • Kent de getallenlijn t/m 30
 • Kan aanvullen t/m 10 (6+..=10 )
 • Kan optellen en aftrekken t/m 10 geautomatiseerd ( 2+3=  /  9-6=)
 • Kan optellen en aftrekken tussen 10 en 20 (12+4=../ 15-3=..)
 • Kan een tiental samenvoegen met een eenheid (10+4=.. /30+2=..)

Spelling:

De leerling schrijft eenlettergrepige woorden goed:

 • Klankzuivere mkm, mmkm, mkmm, mmkmm (boom, bril, muts, start)
 • Met een tussenklank die niet geschreven wordt (berg , wolk)
 • Met sch- en schr- (schoon, schroef)
 • Met –ng en –nk (ring, bank)

 

 

Belangrijke website die wij gebruiken:

 

Gynzy Kids

Junior Einstein

Online leesboeken (AVI M3)

Stappenplan instructie TEAMS

Video uitleg TEAMS

Video uitleg dagtaken