Ouders

Ouderconsultente

Op school werkt een enthousiaste ouderconsulent. Haar naam is Rachida el Arkoubi en zij is bereikbaar voor alle ouders. Op school hebben we een speciale ouderkamer, waar ouders elke ochtend dat Rachida op school is een kopje koffie/thee kunnen drinken.

 


In de ouderkamer worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de ouders van onze school. Er wordt vaak om hulp gevraagd om de school te versieren bij feesten, zoals Sinterklaas en het Suikerfeest. Voor ouders is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een taalcursus. Ouders die het Nederlands nog niet goed spreken, worden door Rachida uitgenodigd en krijgen hulp bij het aanleren van de taal.
In de ouderkamer is ook één keer per maand een wijkagent aanwezig. Zij komt praten met de ouders over de actuele zaken die in de wijk spelen. Ook kunnen de ouders vragen stellen aan de wijkagent. Vaak loopt dit uit op een heel gezellige ochtend in de ouderkamer.

Als Rachida niet op school is, is de ouderkamer helaas niet toegankelijk voor ouders. Als u hiervan op de hoogte wilt blijven, kunt u dit afstemmen met Rachida. Zij zal u vertellen hoe het rooster van de ouderkamer eruit ziet.


Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door een externe partij. Deze partij heet Wiscollect.

Als u uw kind inschrijft op school, vragen wij u om uw e-mailadres. Op dit e-mailadres krijgt u een aanmeldingsverzoek vanuit Wiscollect. Zodra u daar een eigen account heeft aangemaakt, kunt u de vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 40 euro per kind, per jaar. Hiervan worden verschillende activiteiten op school betaald zoals schoolreisjes, de decemberfeesten, sportdag, Suikerfeest, Pasen enz. De Ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar ze is wel noodzakelijk.

 

Opmerking voor ouders die een uitkering hebben: zij kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Sociale Dienst of bij Stichting MEEdoen. Als er andere omstandigheden zijn waardoor u de vrijwillige ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met iemand van de directie. Zo kunnen we misverstanden voorkomen en samen naar een oplossing zoeken.