Leerjaar 4

In groep 3 en 4 wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een uitbreiding op de stof van groep 3. In groep 4 leren de kinderen veel nieuwe dingen, maar is er ook genoeg ruimte voor herhaling van het reeds geleerde. De basis moet er natuurlijk goed inzitten.

Differentiëren gebeurt vooral tijdens lezen, spelling, rekenen en taal. Tijdens deze vakken maken de kinderen opdrachten op basis van hun niveau. Zo kan het zijn dat kinderen die rekenen makkelijk vinden een extra werkboek krijgen met moeilijkere lesstof en andersom krijgen kinderen die moeite hebben met de lesstof een werkboek met extra oefenstof en extra uitleg van de leerkracht.

 

Groep 4 maakt flinke sprongen wat betreft het rekenen. Ze leren sommen te maken t/m 100, maar ze maken ook voor het eerst kennis met vermenigvuldigen. In groep 4 werken we met de rekenmethode De wereld in getallen. Daarnaast automatiseren kinderen sommen door middel van leuke en leerzame rekenspelletjes van de methode: Met Sprongen Vooruit.

 

Hieronder staan een aantal belangrijke rekendoelen weergegeven:

 • Verder tellen en terugtellen tot ten minste 100 met sprongen van 2, 5 en 10. 
 • Automatiseren en memoriseren van optellingen en aftrekkingen tot en met 20.
 • Optellen en aftrekken tot ten minste 100 in contextsituaties en in formele wiskundetaal.     
 • Automatiseren van de vermenigvuldigtafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10.
 • Het leren tellen van geld in euro’s tot en met 100 euro.
 • Hele uren, halve uren en kwartieren op een digitale en analoge klok aflezen, noteren en in elkaar omzetten.

Tips voor thuis:

 • Laat de kinderen het antwoord op de sommen opschrijven. De ouder bedenkt een som en het kind schrijft het goede antwoord op.
 • Op internet zijn veel rekenspelletjes te vinden, zoals: tafeltjesleren.nl of www.tafeldiploma.nl
 • Vraag elke dag hoe laat het op de klok is (wissel de digitale en analoge klok af).
 • Ga samen met uw kind naar de winkel en kijk naar de prijzen. Stel bijvoorbeeld de vragen: Hoeveel euro kost dit samen? Heb ik aan 5 euro genoeg? Hoeveel geld krijg ik terug?

 

Ook een belangrijk doel in groep 4 is de woordenschat uitbreiden. Elke week krijgen de kinderen weer nieuwe woorden aangeboden. Deze woorden worden in de methode Taal actief thematisch aangeboden. In een verhaal worden de themawoorden verwerkt. De leerlingen consolideren de woorden door er in de klas over te praten, opdrachten in het boek te maken en door tal van werkvormen (denk hierbij aan: antwoord geven op een wisbordje of het uitbeelden van woorden.

 

Naast de woordenschat, staan de volgende taaldoelen centraal:

 • De leerlingen kunnen correcte zinnen schrijven met een hoofdletter en punt.
 • De leerlingen herkennen een lidwoord, een zelfstandig naamwoord, een werkwoord en een bijvoeglijk naamwoord.
 • De leerlingen kunnen woorden in klankgroepen verdelen.

Taal actief is ook onze spellingsmethode. Tijdens spelling krijgen de kinderen elke week weer nieuwe spellingscategorieën aangeboden. Minimaal twee keer in de week oefenen de kinderen deze categorieën door middel van een dictee. Tijdens de schrijflessen oefenen de kinderen met name de hoofdletters en het schrijven van langere zinnen tussen de schrijflijnen.

 

Tips voor thuis:

 • Zorg dat uw kind elke dag ongeveer 15 tot 30 min. Een educatief programma kijkt. In deze programma’s worden herkenbare onderwerpen besproken en worden begrippen vaak toegelicht. Ga naar schooltv.nl voor leuke en educatieve programma’s.
 • Praat samen met uw kind over de themawoorden. Stel dat uw kind tweetalig wordt opgevoed, bespreek dan het woord in beide de talen. Zo breidt uw kind zijn of haar woordenschat uit.

Elke dag starten de kinderen de dag met zelfstandig lezen. De kinderen mogen wekelijks een nieuw boek van de bieb uitkiezen. Daarnaast maken de kinderen bijna dagelijks een les uit de methode Estafette. De opdrachten die de kinderen maken sluiten aan bij het verhaal/ thema van die les. In groep 4 oefenen de kinderen met vlot lezen. De juf leest de woordjes voor, daarna de groep, om vervolgens zelfstandig de woordjes correct en vlot te kunnen lezen. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor uw kind al leuke verhalen kan lezen. In groep 4 is het begrijpen van de tekst erg belangrijk. De kinderen leren niet alleen om een tekst correct en vlot te lezen, maar ook de tekst te begrijpen. Door middel van vragen over de tekst, wordt gecontroleerd of uw kind de tekst begrepen heeft. Door veel te oefenen gaat de leessnelheid omhoog en lukt het steeds beter om moeilijkere woorden te lezen. 

 

Tips voor thuis:

 • Lees samen met uw kind boeken. Het is goed om bepaalde teksten een aantal keer te herhalen, dit helpt de kinderen vlotter te lezen.

Ga samen met uw kind naar de bieb en laat uw kind zelf boeken uitkiezen op basis van hun eigen voorkeus voor onderwerpen. Kinderen t/m 18 jaar mogen gratis naar de bieb. Kijk op: https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/ voor meer informatie.

 

 • Begrijpend luisteren:

Kinderen kunnen online naar ingesproken boeken luisteren (bijvoorbeeld op Youtube). Hierdoor leren ze goed naar een tekst te luisteren en het te begrijpen.

 

 • Bekijk deze poster voor meer tips:

 

In groep 4 gaat veel aandacht naar het taal- en rekenonderwijs. Wereldoriëntatie  (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) kunnen de ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden enorm versterken.
Leerlingen hebben veel baat bij het leren vanuit herkenbare, alledaagse situaties. De leerlingen leren over de natuur, hun eigen omgeving en over  mensen en hun beroepen.

 

Naast de bovengenoemde vakken, krijgen de kinderen wekelijks: muziek, Engels, verkeer en handvaardigheid.

 

Bedankt voor uw interesse en bij vragen kunt u altijd even binnenlopen!