Persoonlijke aandacht

In de klas werken we met datamuren en een ik-snap-het-matrix. De kinderen krijgen dus inzicht in hun eigen ontwikkeling. De leerkrachten verwerken deze persoonlijke behoefte samen met de kinderen op een leerlingenbord. De leerlingen zetten alle behoeftes om in doelen voor de klas en in persoonlijke doelen voor hun eigen ontwikkeling. In de onderbouw helpt de leerkracht om de kinderen de juiste acties te laten uitvoeren om de doelen te halen. In de bovenbouw worden de kinderen steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor de acties die zij moeten uitvoeren om hun eigen gestelde doelen te halen.

 

 

In de klas willen we dat alle leerlingen krijgen wat ze verdienen. Zo bieden we hulp aan kinderen die de lessen nog lastig vinden, maar bieden we ook extra uitdaging aan kinderen die de lesstof al beheersen.

We werken in de bovenbouw met Snappet. De kinderen krijgen via Snappet ook persoonlijke opdrachten, afgestemd op hun eigen scores en behoeftes. Snappet is een middel dat wij inzetten om de kinderen inzicht te geven in hun ontwikkeling, om de leerkracht te helpen met het voorzien van directe feedback en om de kinderen lesstof te geven op het niveau dat zij prettig vinden.