Gym

Op basisschool OBS Kasteel Spangen wordt er gym gegeven van een vakdocent.
Bewegen en leren versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter maar draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Tijdens de gymlessen volgen wij de 12 leerlijnen van het SLO. Zo hebben we aan het einde van de basisschool voldaan aan alle doelen en is de motorische ontwikkeling van uw kind zo compleet mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt kijken bij http://tule.slo.nl. Tijdens de lessen is er ook zeker oog voor de sociale vaardigheden, die nodig zijn om samen tot een leerzame en leuke gymles te komen. Zo wordt er met captains gewerkt, zodat de leerlingen ook leren om te organiseren/oplossingen bedenken voor dingen die ze tegen komen tijdens een gymactiviteit en voor hun klasgenoten te zorgen. 1 x per jaar doen wij mee met de koningspelen, een sportdag voor de hele school ,van peuters t/m groep 8.

In groep 3 t/m 8 is het verplicht om tijdens de gymlessen gymkleding te dragen. Wij adviseren u om uw kind een korte broek en een T-shirt mee te geven. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar wel gewenst aangezien dit veel veiliger en hygiënischer is. Sieraden moeten tijdens de les uit of af.

Er worden ook clinics gegeven tijdens de lessen om kinderen in contact te brengen met verschillende sporten en vanuit deze clinics hopen we interesse te kunnen wekken, zodat onze leerlingen eens gaan kijken bij een vereniging in de buurt en zo na hun basisschooltijd hopelijk ook een sportief leven zullen hebben.
Sportbedrijf Rotterdam organiseert niet alleen de clinics, maar ook diverse toernooien
Wij nemen ook deel aan deze toernooien. En bij winst mag je zelfs door naar de finale in Ahoy.

Tevens hebben wij de mogelijkheid om MRT (Motorisch Remedies Teaching)te geven aan onze leerlingen. Dit is voor de leerlingen die net dat extra zetje /oefening kunnen gebruiken, om zo de aansluiting en plezier in bewegen te krijgen en behouden.

Onze leerlingen krijgen gemiddeld 2x per week gym van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.


Er zijn uitzonderingen:
De kleuters en peuters 1x per week van de vakleerkracht, maar zij bewegen ook nog met hun eigen groepsleerkracht.
De groepen 5, 6 en de LAN-groep krijgen 1x per week gym en daarnaast 1x per week zwemles.