Leerjaar 7

In groep 7 krijgen de leerlingen de volgende vakken: rekenen, taal, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, studievaardigheden, Engels, sociale vaardigheden, drama en handvaardigheid.

 

Bij spelling leren de leerlingen naast de categoriewoorden (bijv.: woorden die eindigen op –ctie of  –tie) ook de werkwoorden correct schrijven. De leerlingen leren de werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord.

 

Bij de vakken Engels, geschiedenis en aardrijkskunde besteden we in groep 7 extra aandacht aan het leren, bijvoorbeeld door het maken van een samenvatting, een mindmap, flashcards, toetsvragen bedenken en elkaar overhoren.

 

De leerlingen werken aanvullend met Snappetonderwijs. Dat betekent dat de leerlingen opdrachten van rekenen, taal, spelling, woordenschat, technisch lezen en studievaardigheden maken op de laptop. De leerkrachten kunnen direct op hun computer zien hoe de leerlingen de opdrachten gemaakt hebben. Snappet zorgt ervoor dat de leerlingen moeilijkere opdrachten krijgen als ze het goed doen en makkelijkere opdrachten als ze het nog moeilijk vinden. 

 

In groep 7 werken de leerlingen doelgericht. De leerlingen krijgen zelf inzicht in de doelen die ze beheersen en de doelen die ze nog niet beheersen. De leerlingen hebben een doelenblad waarop ze dit noteren en doelenmuren waarop ze hun voortgang bij kunnen houden.

 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen meer te weten komen over de wereld om hen heen, hebben we verschillende excursies. Zo gaan we naar de kinderboerderij voor lessen over de natuur, naar de schooltuin voor lessen over het planten en oogsten van groente en fruit en naar De Doelen voor een nieuwe ervaring met muziek.

 

Nieuw in groep 7 is dat de leerlingen een agenda nodig hebben. In de agenda schrijven ze op wanneer ze hun huiswerk moeten inleveren, op welke dagen ze toetsen hebben en andere belangrijke gebeurtenissen. Met behulp van de agenda leren ze plannen wanneer ze gaan leren en hun huiswerk maken. Zo worden ze goed voorbereid op de middelbare school.

 

Aan het einde van het schooljaar, bij het laatste rapport, krijgen de leerlingen hun voorlopig advies. Dit advies kan nog veranderd worden in groep 8, maar zo weten de leerlingen alvast naar welke scholen ze kunnen gaan kijken.

 

Een aantal specifieke doelen van groep 7:

  • De relatie leggen tussen breuken, procenten en kommagetallen.
  • Lengtematen, inhoudsmaten en gewichtsmaten omrekenen.
  • Kommagetallen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.
  • Cijferend vermenigvuldigen bij sommen zoals 238 x 67.
  • Andere-klankwerkwoorden en zelfde-klankwerkoorden in de verleden tijd correct schrijven.
  • Het voltooid deelwoord benoemen en schrijven.
  • Het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp benoemen in een zin (zinsontleding).
  • Twee zinnen verbinden met een voegwoord (bijv. maar, omdat en zodat).
  • Het schrijven van een verhaal met een inleiding, kern en slot.
  • De apostrof op de juiste plek schrijven bij onder andere een bezit, meervoud, verkleinwoorden en het weglaten van letters.

BERICHTEN

15 feb 2021 - Dagtaak 15 februari
Goedemorgen groep 7a,

 

Vanwege code rood (en dankzij Nieuwsbegrip weten jullie nu allemaal wat dat betekent) hebben jullie vandaag helaas weer online les. Ik verwacht je online voor de instructie via Teams op dezelfde tijd als tijdens de lockdown (kijk in de agenda van Teams als je het niet meer weet).

 

Hieronder kan je de dagtaak downloaden. Doe je best vandaag thuis, hopelijk zien we elkaar morgen weer op school.

 

Groeten,

juf Marsja