Leerjaar 5

In groep 5 krijgen de kinderen de volgende vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, handvaardigheid, tekenen, muziek, gym, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, schrijven, Engels en zwemmen.

 

Gym, muziek, en zwemmen worden 1x per week door vakdocenten gegeven.

 

De kinderen weten aan het begin van elke les wat ze gaan leren en wat ze moeten kunnen aan het eind van de les. Om eigenaarschap bij de leerlingen te bevorderen, houden ze hun eigen voortgang bij en kunnen ze aangeven dat ze de leerstof begrijpen of dat ze nog hulp nodig hebben om het lesdoel te bereiken.

De leerlingen die de leerstof goed beheersen, krijgen moeilijkere opdrachten en leerlingen die het nog niet beheersen, krijgen extra hulp en inoefening van de leerkracht. Zo bieden we differentiatie aan bij de kinderen.

Wat leren de kinderen in groep 5:
Hieronder volgen een aantal kerndoelen die de leerlingen moeten beheersen.

 

Rekenen:

 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Automatisering en toepassing van de tafels 1 t/m 10
 • Delen ( met rest ) en toepassen
 • Klokkijken analoog en digitaal

Spelling:

Het correct schrijven van meerlettergrepige woorden met o.a:

 • Aai, ooi, oei
 • Eer, oor, eur
 • Eeuw, ieuw, uw
 • Open en gesloten lettergrepen

Taal:

 • Het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, werkwoord
 • De persoonsvorm van regelmatige en onregelmatige werkwoorden
 • De tegenwoordige tijd en verleden tijd van werkwoorden
 • Het onderwerp

Bibliotheek:

Op school lezen wij met boeken van de bibliotheek. De kinderen kunnen zelf de boeken aanvragen, zodat ze zelf kiezen welke boeken ze leuk vinden om te lezen. 

 

Klik hier om in te loggen.