Leerjaar 8

Groep 8 voor de meeste ouders en kinderen een spannend jaar. In groep 8 krijgen de kinderen het eindadvies en nemen ze aan het einde van het jaar afscheid van de oude vertrouwde school. Zoals elk jaar hebben we een eindvoorstelling zodat de leerlingen ook hun creatieve vaardigheden kunnen laten zien. De eindvoorstelling wordt gemaakt in samenwerking met het Maastheater. 

 

Elk jaar gaan we met groep 8 op werkweek. De kinderen leren samen met elkaar leuke activiteiten uit te voeren en staan voor het eerst een beetje ‘op eigen benen’. We gaan 3 dagen met elkaar op pad onder begeleiding van bekende gezichten voor de kinderen.

 

De kinderen krijgen gedifferentieerd onderwijs. Vanaf groep 1/2 wordt er bij ons al ingezet op differentiatie. Kinderen die al meer kunnen dan andere kinderen, krijgen moeilijkere opdrachten. Kinderen die de leerstofdoelen nog lastig vinden krijgen extra instructie en hulp van de leerkracht.

 

We werken aanvullend met Snappetonderwijs in de bovenbouw. Dit is een digitale leeromgeving waarin alle leerlingen taal, rekenen automatiseren en spelling krijgen aangeboden. Met Snappet kunnen alle leerlingen op hun eigen niveau werken. Wereldoriëntatie, Engels, technisch lezen en begrijpend lezen (Atlantis) worden op papier aangeboden. Als aanvullende methode gebruiken we Met Sprongen Vooruit.

 

In groep 5 t/m 8 bestellen de leerlingen boeken via de website van de Bieb op School. Elke twee tot drie maanden worden er boeken geleverd die de kinderen lezen. Elke dag lezen we tenminste een kwartier.

Een ander belangrijk onderdeel van groep 8 is de IEP-toets. De toets wordt op 2 dagen afgenomen en wordt vervolgens opgestuurd om te worden gecontroleerd. De uitslag van de toets wordt in maart verwacht.

 

Doelen leerstof in groep 8:
Hieronder een greep uit de doelen die worden aangeboden in groep 8

Rekenen

De leerling kan cijferend vermenigvuldigen

De leerling kan cijferend delen als herhaald aftrekken,

De leerling kan rekenen met kommagetallen

De leerling weet de overeenkomsten tussen cirkeldiagram, breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen.

De leerling kan breuken gelijknamig maken en optellen en aftrekken.

De leerling kan percentages berekenen,

De leerling kan lengtematen herleiden,

De leerling kan oppervlakte en omtrek berekenen,

De leerling kan inhoud berekenen,

De leerling kan de inhoud berekenen,

De leerling kan tijdsduur berekenen.

 

Taal

De leerling kan……

 • een zin ontleden in onderwerp, gezegde en bepalingen
 • leestekens gebruiken in zinnen met directe rede
 • bijvoeglijk naamwoorden afleiden van voltooid deelwoorden
 • inhoudswoorden in een zin kunnen benoemen
 • het lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in een zin herkennen.

De leerling schrijft:

 • Engelse leenwoorden goed
 • Franse leenwoorden goed
 • woorden met -y- goed
 • woorden met /c/ goed die klinken als k of s
 • samenstelling met tussenklank -en-, -e- of -s-

Werkwoordspelling:

De leerling schrijft:

 • de voltooide tijd van andere klankwoorden goed
 • de voltooide tijd van zelfde klankwoorden goed
 • het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord goed