Ouderraad en ouderbijdrage (Schoolfonds)

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die verschillende activiteiten organiseert en ondersteuning biedt aan de school, leerkrachten en leerlingen bij klusjes in de klas, in de school of op het plein, bij feesten en uitstapjes. De Ouderraad beheert ook het Schoolfonds.
Uit dit Schoolfonds worden verschillende activiteiten op school betaald zoals schoolreisjes, de decemberfeesten, sportdag, Pasen enz. Het fonds bestaat uit de Ouderbijdragen. De Ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar ze is wel noodzakelijk! De Ouderraad vraagt per jaar een bedrag van €40,- per kind. U krijgt vóór de herfstvakantie een brief van de OR met uitleg over het Schoolfonds en de Ouderbijdrage.

 

U kunt het bedrag overmaken op rekening:

IBAN NL62RABO 0143858475 t.n.v. BOOR/DUO2002/PO

 

Vermeld als omschrijving de naam en de groep van uw kind. U kunt het bedrag eventueel ook contant op school betalen bij de directie. Het schoolfonds kunt u jaarlijks betalen in oktober.

 

Opmerking: ouders die een uitkering hebben, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij de Sociale Dienst of bij Stichting Leergeld. Als er andere omstandigheden zijn waardoor u de Ouderbijdrage niet kunt betalen, kunt u contact opnemen met iemand van de directie. Zo kunnen we misverstanden voorkomen en samen naar een oplossing zoeken. We komen er altijd wel uit. Voor vragen over de Ouderraad, het Schoolfonds, de schoolreizen of andere activiteiten of als u zelf deel uit wilt maken van de Ouderraad, kunt u contact opnemen met de ouderconsulenten of de directie.