Visie van OBS Kasteel Spangen

Samen met en voor elkaar!

In een veilige omgeving voor ouder, kind en leerkracht willen wij de kinderen optimaal laten groeien en met de juiste discipline de kinderen in hun kracht zetten.

 

Al onze kinderen zijn gelijkwaardig, maar hoeven niet gelijk te zijn in hun ontwikkeling, interesse en persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar om de kinderen op al deze gebieden te begeleiden, te ondersteunen en ze uit te dagen. We leren onze kinderen om te gaan met de diversiteit van de samenleving. Tegelijkertijd streven we naar ontwikkeling van zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvermogen.

 

We bieden alle kinderen uitdagingen waarin we zo efficiënt mogelijk proberen te voldoen aan de wensen van de kinderen en ouders. Uitdagingen zijn mogelijk op elk moment in de ontwikkeling van een kind en op elk gewenst cognitief niveau van de kinderen. Voor ons staat talent, plezier, samenwerking en respect bovenaan. Wij streven ernaar dat de leerlingen zich gelukkig en trots voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoetzien.

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief in het leven staan, oplossingsgericht kunnen denken, eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling, planmatig kunnen werken en over de juiste zelfstandigheid kunnen beschikken om zichzelf klaar te stomen voor de middelbare school. Wij willen de kinderen leren om eigen keuzes te maken, kansen te grijpen en hopen zoveel mogelijk dromen te kunnen verwezenlijken.

De samenwerking met ouders zien wij als voorwaarde om tot de meest optimale ontwikkeling van een kind te komen. De betrokkenheid van ouders hebben een positieve invloed op talentontwikkeling van de kinderen en het schoolklimaat als geheel. Samen staan we sterk!

 

Op school streven wij naar maximale ontwikkeling van elk kind. We nemen onze leerlingen serieus; een kind moet zich prettig en vertrouwd voelen op school om goed te kunnen presteren. Dit realiseren wij door een juiste verdeling van ons zorgbeleid, samenwerking met externe organisatie zoals schoolmaatschappelijk werk, de juiste inzet van onze leerkrachten, klassenassistentes en stagiaires. We volgen de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig en brengen dit systematisch in beeld. Daarnaast bieden wij zorg voor de sociale vaardigheden, de mediawijsheid en een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

 

Dit alles willen wij bereiken door de juiste waardering uit te stralen naar externen, ouders, kinderen en onderwijskundig personeel en om te zien of dit alles ook zijn uitwerking zal hebben, zullen wij deze waardering terugzien in eenieder die zich in onze school zal bevinden.

 

Ieder kind verdient een gelijke en eerlijke kans om zich optimaal te ontwikkeling in de samenleving, waarin plezier, geluk en zelfvertrouwen een basis vormen voor een stabiele en optimale groei.