TOS

Thuis Op Straat (TOS) organiseert activiteiten voor onze kinderen tijdens de lunchpauze.
TOS is actief betrokken bij de school en werkt samen aan een goede ontwikkeling van onze kinderen. Thuis Op Straat is veel meer dan alleen maar buitenspelen. TOS werkt aan een veilig en prettig leefklimaat via een ‘standaard’ basisaanbod sport en spel, aangevuld met maatwerk: activiteiten die zijn afgestemd op de school en op de wensen van de kinderen.