LAN school

We beschikken over een speciale groep voor kinderen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn. De officiële naam is 'Schakelklas Eerste Opvang', maar wij spreken doorgaans over de 'Prismagroep' of LAN-groep (Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers). In deze groep zitten kinderen van verschillende nationaliteiten en verschillende jaargroepen bij elkaar.

De LAN-groep is een bijzondere groep binnen onze school die speciaal bedoeld is voor leerlingen die net uit het buitenland komen en geen Nederlands spreken. Er zijn in Rotterdam maar een paar basisscholen die deze specifieke opvang bieden. In deze groep zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar. Het onderwijs dat hier gegeven wordt is erop gericht zo snel mogelijk Nederlands te leren. Een aantal activiteiten (gymnastiek, muziek, uitstapjes) worden met de jaargroep gedaan. De leerlingen in deze groep komen ook van buiten de wijk Spangen. De LAN-leerkracht heeft een specifieke opleiding en trainingen gevolgd. De kinderen volgen een apart, eigen programma. De LANperiode duurt maximaal 2 jaar. In het eerste jaar in de LANgroep, ligt de nadruk  op het leren van de Nederlandse taal. Het tweede jaar krijgen ze een aangepast programma gelinkt aan de reguliere groep.


Website: www.cedgroep.nl/basisonderwijs 
http://www.lowan.nl
http://www.rotterdam.nl (Wanneer leerlingen uit het buitenland komen en naar school
moeten)