Ons onderwijs

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van de verschillende leerlingen. We houden rekening met kinderen die de leerstof lastig vinden en we houden rekening met kinderen die meer uitdaging nodig hebben na het afronden van hun eigen leerstof.
Het leerlingvolgsysteem (LVS) houdt nauwgezet bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. De interne begeleiding op school zorgt voor het in kaart brengen van de kwaliteit en ontwikkeling. Ook hebben wij op school een kwaliteitscoordinator, die in de gaten houden of de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zij zorgt dat kwaliteit hoog in het vaandel blijft staan bij leerling en leerkracht.

 

 

Wij bieden persoonlijke aandacht en begeleiding voor elke leerling en geven ondersteuning die de kinderen nodig hebben. Wat streven wij na in de school?

 

  • Rust, orde en regelmaat.
  • Een prettige school- en klassensfeer.
  • Een rijke en uitdagende leeromgeving.
  • Groot aanbod taalonderwijs, als onderlegger voor andere vakken.
  • Extra uitdaging voor kinderen die daar behoefte aan hebben.  
  • Ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden op school
  • Goede doorstroom van peuters, naar kleuters, naar groep 3 t/m 8 en naar het VO.
  • Voldoende bewegingsonderwijs en zwemlessen met een oog voor gezondheid.
  • Samenwerking met externen voor talentontwikkeling van kinderen.
  • Voortdurend verbeteren van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

Een veilige school is de basis voor ons allen. Vanuit een gevoel van veiligheid kan iedereen met plezier naar school gaan en leren. Te allen tijde streven wij naar een prettige, ordelijke en rijke schoolomgeving zowel binnen als buiten de school.