Onderwijs

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van de verschillende leerlingen.
Het leerlingvolgsysteem (LVS) houdt nauwgezet bij hoe elke leerling zich ontwikkelt. Door persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt elke leerling de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Wat vinden wij belangrijk?

 

  • rust, orde en regelmaat
  • een prettige school- en klassensfeer
  • een rijke leeromgeving 
  • een centrale plaats voor taal, schrijven, rekenen met bovenaan: lezen 
  • moderne, goede methoden en leermiddelen 
  • extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben 
  • goede sociaal emotionele vaardigheden 
  • zinnige activiteiten na schooltijd 
  • elke dag beweging 
  • goede samenwerking tussen school en ouders 

 

Een veilige school is de basis voor ons allen. Vanuit een gevoel van veiligheid kan iedereen met plezier naar school gaan en leren. Een prettige, ordelijke schoolomgeving zowel in als rondom de school is ons streven.