Logopedie op school

De kletsmajoor
Met een enthousiast team bieden wij op professionele wijze logopedische zorg met hoge kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier oefenen. Zo kunnen kinderen leren.

 

 

De hulpvraag is steeds ons uitgangspunt. We kijken daarbij naar het kind in zijn geheel. Persoonlijke benadering, kwaliteit, deskundigheid en samenwerking vinden wij belangrijk. We werken samen met verschillende zorgverleners zoals leerkrachten en intern begeleiders op scholen, kinderfysiotherapeuten, kno-artsen, kinderartsen, tandartsen en artsen van het CJG (consultatiebureau). Omdat wij op de scholen werken is samenwerking met leerkrachten gemakkelijk en optimaal.

De Kletsmajoor blijft zich onderscheiden. Dit doen we door onze werkwijze steeds te verbeteren. We investeren in nieuw behandelmateriaal, bijscholing en samenwerking met andere zorgverleners. Zo blijft de Kletsmajoor een praktijk met een goede kwaliteit. Bovenal hebben we veel plezier in wat we doen!


Taalproblemen
Een kind moet kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Om vervolgens te kunnen reageren heeft het taal nodig. Taal is een samenspel van woorden, zinnen, begrip en logica.
Een achterstand in de taalontwikkeling komt mogelijk door een minder goed gehoor. Ook door meertaligheid kan de taal zich minder snel ontwikkelen. Daarnaast kunnen kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand, een vorm van autisme of het Syndroom van Down een taalachterstand hebben.

 


Het is belangrijk om een taalachterstand op tijd aan te pakken. Een achterstand in taal heeft namelijk invloed op de verdere ontwikkeling van kinderen. Kinderen met een taalachterstand kunnen op school minder goed begrijpen en daardoor leren. Zo kunnen ze onnodig achterlopen op hun leeftijdsgenootjes. Als u denkt dat uw kind taalproblemen heeft, is onderzoek aan te raden.