KiVa school

KiVa is een proactief, schoolwijd programma gericht op het versterken van sociale veiligheid en het tegengaan van pestgedrag op basisscholen. KiVa streeft naar een positieve groepsdynamiek en bevordert de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit leidt tot verbeterde sociale veiligheid en een pedagogisch klimaat. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel, niet op individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: "Samen maken we onze school geweldig!"

 

KiVa is goedgekeurd door de erkenningscommissie van het NJi en de KiVa-monitor, KiVa's meetinstrument, voldoet aan de eisen van de wet voor sociale veiligheid op scholen. Bovendien is KiVa het eerste en enige basisschoolprogramma waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

 

Effecten van KiVa

In het kader van het Ministerie van Onderwijs' actieprogramma Onderwijs Bewijs werd KiVa tussen 2012 en 2014 grondig wetenschappelijk onderzocht. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht KiVa op 99 Nederlandse basisscholen. De effectiviteit van KiVa werd bewezen, met name in het tegengaan van pesten. Hier zijn enkele resultaten van het onderzoek:

 • KiVa verbetert het welzijn van leerlingen en voorkomt/vermindert depressieve gevoelens.
 • Door KiVa ervaren kinderen positievere gevoelens ten opzichte van hun leerkrachten.
 • KiVa moedigt kinderen aan om waarde te hechten aan het onderhouden van goede vriendschappen.
 • Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkrachten beter uitgerust zijn om groepsproblemen aan te pakken.
 • KiVa bevordert een positief school- en leerklimaat.
 • Pesten wordt aantoonbaar verminderd met KiVa (meer dan 63%).
 • Voorafgaand aan KiVa meldde 11,9% van de kinderen maandelijkse pesterijen. Met KiVa daalde dit tot 5%.
 • Voorafgaand aan KiVa meldde 6,8% van de kinderen wekelijkse pesterijen. Met KiVa daalde dit tot 3,1%.
 • Voorafgaand aan KiVa meldde 15,5% van de kinderen (bijna) dagelijkse pesterijen. Met KiVa daalde dit tot 4,6%.

Werkwijze van KiVa

KiVa is een aanpak die de gehele school omvat. Dit betekent dat KiVa programma-elementen aanbiedt voor alle klassen op de basisschool. Het omvat interventies op school-, klassikaal- en individueel niveau. Op schoolniveau streeft KiVa naar een cultuur van wederzijds respect, positief gedrag en acceptatie. Op klassikaal niveau ondersteunt KiVa onder andere effectief klassenmanagement, terwijl individueel wordt gewerkt aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van leerlingen. Onderzoek toont aan dat schoolbrede programma's het meest effectief zijn voor het versterken van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten.

 

De 10 thema’s

KiVa's aanpak is gestructureerd rond 10 kernthema's voor zowel de onderbouw als de bovenbouw.

 

Onderbouw (Groep 1 t/m 5):

 1. Wie zijn wij?
 2. Gevoelens
 3. Wat is een fijne groep?
 4. Iedereen is uniek 5. Plagen, ruzie of pesten?
 5. Rollen in de groep
 6. Samen zijn wij een fijne groep
 7. We helpen elkaar
 8. Wat kan ik doen?
 9. KiVa - we doen het samen!

Bovenbouw (Groep 6 t/m 8):

 1. Iedereen verdient respect
 2. In de groep
 3. Wat is communicatie?
 4. Plagen, ruzie of pesten?
 5. Verborgen vormen van pesten en cyberpesten
 6. Rollen in de groep
 7. Samen zijn wij een fijne groep
 8. Wij helpen elkaar
 9. Wat kan ik doen?
 10. KiVa - we doen het samen!

Het KiVa-team

Bij ons op school hebben we een KiVa-team, bestaande uit leerkrachten en onze pestcoördinator. De belangrijkste rol van het KiVa-team is om samen met leerkrachten problemen en pestgevallen te onderzoeken en aan te pakken. Bovendien zorgt het KiVa-team voor de integratie van KiVa binnen de school en fungeert het als eerste aanspreekpunt voor alle zaken omtrent KiVa.

 

Meer informatie? Klik op onderstaande link. 

 

KiVa School