Missie op het Kasteel

In een veilige omgeving voor ouder, kind en leerkracht willen wij de kinderen optimaal laten ontwikkelen en ze met de juiste discipline in hun kracht zetten.
Onze prioriteiten

We vergroten de eigenaarschap en intrinsieke motivatie van onze leerlingen. Dit doen we door de zelfstandigheid te bevorderen, te werken met lesdoelen en datamuren. Kinderen krijgen daarbij zelf zich op hun ontwikkeling en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

 

Wij vinden het welbevinden van ouder, kind en leerkracht van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dit bereiken we door een goede inzet op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. We zetten in op trainingen voor kinderen en leerkrachten in de school, waardoor we streven naar een hoge tevredenheid onder kinderen, leerkrachten en ouders.

 

We zetten in op deze ouderbetrokkenheid, mede door onze ouderconsulent. We stimuleren de betrokkenheid en participatie door onze communicatie op elk niveau. Wij verspreiden berichten voor ouders en kinderen via onze Parro-app, hebben elke eerste van de maand een nieuwbrief en plannen 3 tot 4 keer per jaar oudergesprekken, waar ook de kinderen bij betrokken worden.

 

 

Elke dag bieden we gedifferentieerde lesstof aan op verschillende niveaus, zodat alle kinderen elke dag verder kunnen ontwikkelen. Samen met de kinderen werken we toe naar persoonlijke onderwijs door de inzet van chromebooks en tablets in de bovenbouw met een aanbod afgestemd op de behoefte van de leerlingen. De kinderen krijgen onderwijs op het niveau waar ze zelf het fijnst op werken.

Ons team blijft zich voortdurend professioneel ontwikkelen en door gebruik te maken van de theorieën van stichting leerKRACHT. Er wordt op studiedagen gekeken naar de behoeftes van de leerlingen en hoe wij daar als leerkrachten nog beter kunnen voldoen. Deze doelen zijn inzichtelijk voor de leerkrachten, kinderen en ouders in de school.