Kleuters

Welkom op de website van

groep 1-2A en groep 1-2B

Welkom allemaal!

Wij willen alle kinderen en ouders welkom heten op de website van groep 1-2A en 1-2B.

We staan de komende tijd allemaal weer voor een uitdaging in deze roerige periode. De klassen blijven leeg en we zien elkaar niet op school. Maar toch willen we de kinderen nieuwe dingen leren en ze lekker laten oefenen. Dat vraagt van ons als leerkrachten en van u als ouders en de kinderen een andere manier van werken. We moeten ons nu richten op het onderwijs op afstand.

Gelukkig hebben we tijdens de vorige lockdown laten zien hoe veerkrachtig we zijn en hebben we geleerd hoe we online lessen kunnen geven aan de kinderen. Tot het moment dat de kinderen weer naar school kunnen gaan, zullen de lessen online plaatsvinden.

We gaan vanaf dinsdag 5 januari 2021 werken met dagtaken en instructiefilmpjes die bij de lessen horen.

 

Dagtaken

Hieronder kunt u iedere dag de dagtaak vinden voor de kinderen in groep 1-2A en 1-2B.

U vindt hier de taken/ lesjes die de kinderen kunnen maken voor o.a. taal en rekenen.

Er staat beschreven wat ze kunnen doen en hebben daarbij de ondersteuning van een instructiefilmpje met bijbehorende link. 

 

Online contact via teams 

Via videobellen, via de app 'microsoft teams'.

Deze app kan worden gedownload op een laptop, tablet of telefoon. 

Bekijk hiervoor het volgende instructiefilmpje of volg het stappenplan

 

Instructie video "teams"

 

Stappenplan teams

 

De kinderen hebben van de leerkracht het emailadres en wachtwoord ontvangen om hierbij in te loggen. De kinderen die tijdens de vorige lockdown al een emailadres en wachtwoord hadden meegekregen kunnen hetzelfde wachtwoord gebruiken. 

 

Parro 

Houd uw Parro-app goed in de gaten. Alle belangrijke informatie en mededelingen zullen wij delen via de Parro-app. Alle ouders zijn aangesloten op Parro en wij gaan er dan ook vanuit dat alle ouders dagelijks de berichten van Parro lezen.

 

Contact met de leerkracht

We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30-15.30 uur via Parro.

 

Wij vinden het leuk als we ook geregeld berichtjes van de kinderen en ouders krijgen.

Zijn er vragen stel ze ook gerust via de Parro-app. 

 

Veel succes en zet hem op! We weten dat de kinderen het kunnen!

 

Groetjes,

Juf Katarzyna, meester Oukacha, juf Soaud, en juf Dadinha