Nieuws

Het Coronavirus , het laatste nieuws, namens BOOR
Basisscholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school.

Ook vanaf 8 juni blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht, in het belang van ieders gezondheid. Dat betekent:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand; ook tussen kinderen en volwassenen zo mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de bso.

We beseffen dat jullie tegen verschillende vraagstukken en dillema’s aanlopen in de voorbereiding naar 8 juni. Onder andere over de vraag hoe de school volledig kan functioneren als een deel van het team nog niet inzetbaar is. De komende twee weken gaan we aan de slag om antwoorden te vinden op de vragen die leven. We houden jullie hiervan op de hoogte. Als je vragen hebt, dan kun je ze natuurlijk altijd stellen aan je bovenschools directeur.

Dit is de laatste update voor de zomervakantie. In deze update staat informatie over reizen naar gebieden met een oranje en rode reisadvies, en hoe we er bij BOOR mee omgaan als leerlingen of medewerkers hierdoor niet bij de start van het schooljaar aanwezig kunnen zijn. Voor het basisonderwijs is er daarnaast informatie over ouders al dan niet toelaten in het schoolgebouw in het nieuwe schooljaar.

Mocht er tijdens de vakantie een crisissituatie ontstaan, dan is een deel van het crisisteam bereikbaar. Informeer je bovenschools directeur of rector, zodat de juiste acties in gang gezet kunnen worden. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is en wensen jullie een fijne en ontspannen vakantie!

 

Medewerkers die reizen naar oranje of rood gebied
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Voor docenten en ander onderwijspersoneel die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat de school begint. Het is niet toegestaan te komen werken als de quarantaineperiode nog niet is afgemaakt. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verlof en komt voor eigen rekening van de medewerker (onbetaald verlof).
Als een land een geel reisadvies heeft bij vertrek, maar tijdens de reis een oranje of rood advies krijgt, dan is het een situatie van overmacht. In dat geval is de quarantaineperiode wel een geldige reden voor verlof.

 

Leerlingen die reizen naar oranje of rood gebied
Het quarantaineadvies geldt ook voor leerlingen boven de 12 jaar. Als ouders van onze leerlingen naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen geldige reden voor verzuim. Als school moet je in dat geval leerplicht inschakelen. Ouders en leerlingen die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het schoolplein komen. We hebben ook een brief van de gemeente over dit onderwerp ontvangen. Je kunt de brief hier lezen.

 

Ouders in het schoolgebouw
Een veelgehoorde vraag in het basisonderwijs is: mogen ouders na de zomervakantie weer in het schoolgebouw komen? Het protocol van de PO-Raad geeft aan dat dit mag, mits er door de school van tevoren strikte triage wordt toegepast. Op basis van de informatie die we op dit moment hebben is ons advies om alleen de ouders van kinderen in de groepen 1 en 2 in het schoolgebouw toe te laten, daarvan geldt dan wel dat er triage toegepast moet worden. Ons advies is de ouders van de kinderen in groep 3 t/m 8 buiten het schoolgebouw te houden (én op anderhalve meter, wanneer zij op het schoolplein komen).

De checkvragen die horen bij triage kun je vinden op deze poster. De triage geldt ook voor het betreden van schoolgebouwen in het sovso en vo.

 

Foto bij artikel Nieuwsbrief van oktober 2020

Nieuwsbrief van oktober 2020

01 oktober 2020 - Geachte ouders / verzorgers,

 

De nieuwsbrief van oktober 2020 kunt u nu lezen in de Parro app. Daarin staan de belangrijke mededelingen voor deze maand. Veel leesplezier.

 

Hartelijke groet,

 

Team OBS Kasteel Spangen

Foto bij artikel Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

Schooltijden op obs Kasteel Spangen per 2 september 2019

15 juli 2019 - 
 • Maandag:     8.30 - 15.00 uur
 • Dinsdag:      8.30 - 15.00 uur
 • Woensdag:   8.30 - 12.30 uur
 • Donderdag:  8.30 - 15.00 uur
 • Vrijdag:        8.30 - 15.00 uur
Foto bij artikel Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens.

18 juni 2018 - Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Bij vragen of op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u contact opnemen met de directeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar: privacy@obskasteelspangen.nl.
Lees meer ›
Foto bij artikel CITO UITSLAG SUPER!

CITO UITSLAG SUPER!

13 april 2018 -  

Beste allen,

 

Wat zijn we trots op onze groep 8 leerlingen!
Vorige week hebben we de uitslag van de eindtoets van groep 8 binnen gekregen: 76,0 en 80,6 op de IEP. Deze is dus super gemaakt door onze toppers en zit zelfs met een klas bijna op het landelijk gemiddelde!
Met deze uitslag kunnen onze leerlingen een goede plek op het voortgezet onderwijs krijgen die bij hen past.

Reglement gebruik van internet en sociale media op obs Kasteel Spangen

21 januari 2018 -  

 

 

Inleiding

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van obs Kasteel Spangen, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

 

Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps. 

 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media

 

 1. Dit reglement is van toepassing op alle leraren, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van obs Kasteel Spangen onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken.

 

 1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.

 

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.

 

 1. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.

 

 1. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede naam van obs Kasteel Spangen en iedereen die daarbij betrokken is zoals docenten, onderwijsondersteunend personeel en ouders.

 

We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan.

 

 1. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

 

 1. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om op school:
  1. sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
  2. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s;
  3. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is om verder te verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
  4. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;
  5. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
 2. Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld bij de leraar.

 

Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van obs Kasteel Spangen besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan het geven van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.

 

Mei 2018

 

Nieuw e-mailadres directie

31 oktober 2017 - De directie is per direct ook te bereiken via het e-mailadres: directie@obskasteelspangen.nl